OPIS PROJEKTU:

Na całej długości ulicy Piotrkowskiej, tj. od Placu Wolności, do Al. Piłsudskiego przewidujemy wystawę prac artystów o różnym charakterze – prace malarskie, rzeźbiarskie, krótkie produkcje filmowe, działania przestrzenne i wszystkie inne formy sztuki, które można zaprezentować na niewielkiej, wydzielonej przestrzeni na ulicy. Głównym celem jest pokazanie, że sztuka może być blisko człowieka, dostępna wprost, na ulicy. Ważne wydaje się w tym również stworzenie młodym artystom miejsca do pokazania ich prac i wskazanie nowych form promowania twórczości.

SZTUKA NA BRUKU ma być imprezą cykliczną, początkowo o charakterze lokalnym, z czasem, przerodzi się w imprezę o zasięgu europejskim, a może nawet światowym. Swój udział może zgłosić każdy. Z przedstawionymi pracami i działaniami artystycznymi przed ich udostępnieniem odbiorcy zapozna się specjalnie w tym celu powołana Komisja przyjmująca zgłoszenia, której zadaniem będzie przede wszystkim dbałość o to, by wśród prezentowanych podczas ulicznej wystawy prac nie znalazły się rażąco kontrowersyjne, łamiące przyjęte obyczaje.

Promując projekt SZTUKA NA BRUKU będziemy starali się zachęcić do udziału całe rodziny. Stąd nasz wybór terminu imprezy - początek wiosny, gdy jest już trochę cieplej a jednocześnie wieczory są długie, pozwalające na spacery rodzinne nawet z małymi dziećmi.

Do współpracy przy promocji i realizacji projektu będziemy starali się zaangażować twórców indywidualnych, grupy artystyczne, właścicieli lokali położonych przy ulicy Piotrkowskiej, oraz media lokalne i ogólnopolskie.


Copyright © 2008-2011 www.sztukanabruku.pl
design: TDSOFT