SORTOWNIA- AUDYCJA EKOLOGICZNA

Fundacja Sztuka na Bruku jest autorem projektu "SORTOWNIA - audycja ekologiczna".

sortownia - logo Projekt zakłada wyprodukowanie cyklu 30 audycji telewizyjnych o tematyce ekologicznej oraz cotygodniową emisję audycji o godz. 17:30 na antenie Informacji Piotrkowskich w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt realizacji zadania zaplanowano na kwotę 140.910,00 zł, w tym wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 112.728,00 zł. Pozostałą cześć stanowi wkład własny Fundacji Sztuka Na Bruku.

Tematem audycji telewizyjnych jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna skierowana do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Celem audycji jest edukowanie i inspirowanie poprzez prezentację prawidłowych zachowań ekologicznych oraz kształtowanie postaw pro-ekologicznych, wychowanie w zgodzie z naturą i szacunkiem dla otaczającego środowiska. W audycjach znajdziecie Państwo mnóstwo przepięknych zdjęć miejsc atrakcyjnych pod kątem przyrodniczym, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Audycja realizowana jest w plenerze w Leśnych Osadach oraz na terenie Parków Krajobrazowych województwa łódzkiego. Gośćmi audycji są znani ekolodzy i miłośnicy przyrody.

Producentem audycji jest AGENCJA INFORMACYJNO-REKLAMOWA "JAST" - Jacek Stępnicki w Piotrkowie Trybunalskim.

Tematy 30 odcinków audycji pt: "SORTOWNIA-audycja ekologiczna"

1. sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym
2. możliwości wsparcia działań proekologicznych przez WFOŚIGW w Łodzi
3. realizacja zadań polegających na unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, w tym likwidacja mogilników oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.
4. zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków
5. sprzątanie świata - akcje społeczne
6. ekologiczne paliwa energetyczne (biomasa)
7. ochrona wody - ochrona wód Zalewu Sulejowskiego
8. ochrona powietrza na przykładzie gospodarstw domowych
9. rekultywacja terenów na przykładzie Kopani Bełchatów
10. ścieżki rowerowe - ekologiczna mobilność
11. energetyka jądrowa
12. energetyka wiatrowa
13. elektrownia wodna
14. oczyszczanie spalin, ochrona powietrza a przykładzie Elektrowni Bełchatów
15. segregacja odpadów w gospodarstwie domowym
16. promocja zagadnień związanych z siecią NATURA 2000.
17. programy edukacji ekologicznej realizowane przez placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, parki krajobrazowe, nadleśnictwa i organizacje pozarządowe
18. wysypisko śmieci - rekultywacja, selektywna zbiórka odpadów
19. gospodarka leśna, nasadzenia, wycinka
20. bartnictwo, żyjemy z natury
21. rezerwat Lubiaszów
22. ochrona przeciwpożarowa lasów
23. poprawa warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich)
24. dokarmianie zwierząt
25. rezerwat żubrów
26. rezerwat niebieskie źródła
27. ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych zwierząt, roślin i grzybów.
28. Spalski Park Krajobrazowy
29. Sulejowski Park Krajobrazowy
30. Przedborski Park Krajobrazowy

"SORTOWNIA - audycja ekologiczna" emitowana jest po Informacjach Piotrkowskich, zawsze po godz. 17:30 w następujących terminach:

1. 17 lipca
2. 24 lipca
3. 31 lipca

4. 7 sierpnia
5. 14 sierpnia
6. 21 sierpnia
7. 28 sierpnia

8. 4 września
9. 7 września
10. 11 września
11. 14 września
12. 18 września
13. 21 września
14. 25 września
15. 28 września

16. 2 października
17. 5 października
18. 9 października
19. 12 października
20. 19 października
21. 26 października

22. 2 listopada
23. 9 listopada
24. 16 listopada
25. 23 listopada
26. 30 listopada

27. 7 grudnia
28. 14 grudnia
29. 21 grudnia
30. 28 grudniaCopyright © 2008-2011 www.sztukanabruku.pl
design: TDSOFT